Sự trỗi dậy của SamuraiSự trỗi dậy của Samurai

澳博app

Ảnh minh họa

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Theo Nghị định 88 được Chính phủ ban hành ngày 26/10, về mức phạt và bồi thường vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giảng viên sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng nếu kỷ luật người học không đúng quy định; xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đối với hành vi vi phạm quy định về chính sách đối với người học.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Giảng viên sẽ phải buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học đối với hành vi vi phạm; buộc xin lỗi công khai người học bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm, trừ trường hợp người học hoặc người đại diện hợp pháp của người học bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể có yêu cầu không xin lỗi công khai. Đồng thời cũng buộc thực hiện đúng chính sách đối với người học đối với hành vi vi phạm quy.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Ngược lại nếu có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người lao động trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự cũng sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Đối với hành vi vi phạm về chính sách đối với nhà giáo sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng. Hành vi không thực hiện đánh giá, xếp loại; không xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; không bố trí nhà giáo đi thực tập tại doanh nghiệp hoặc cơ quan chuyên môn theo quy định sẽ bị phạt từ 15 đến 20 triệu đồng.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Biện pháp khắc phục là buộc xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này, trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể có yêu cầu không xin lỗi công khai.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Nghị định số 88/2022/NĐ-CP quy định phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Theo đó, Nghị định quy định phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng sai tên gọi theo quyết định thành lập, cho phép thành lập, quyết định đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quyết định thành lập, cho phép thành lập, quyết định chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường cao đẳng, trường trung cấp, giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Nghị định quy định phạt tiền từ 50-60 triệu đồng đối với hành vi tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo, tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài nhưng không thực hiện báo cáo điều kiện bảo đảm tự chủ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, điều kiện tự chủ liên kết đào tạo với nước ngoài với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Phạt tiền từ 60-70 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp không đúng thẩm quyền; tổ chức hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài được cấp không đúng thẩm quyền.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Đối với hành vi tuyển sinh, tổ chức đào tạo khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Nghị định quy định phạt tiền từ 20-40 triệu đồng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp; 40-60 triệu đồng đối với trường trung cấp; trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; trường của lực lượng vũ trang nhân dân và phạt tiền từ 60-80 triệu đồng đối với trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học đào tạo chuyên môn đặc thù.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Nghị định quy định phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với hành vi tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo, tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài khi không đủ điều kiện tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo, tự chủ quyết định liên kết đào tạo với nước ngoài.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Đồng thời, Nghị định cũng quy định nếu công khai không đầy đủ các nội dung về tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp bị phạt tới 20 triệu đồng.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp bị phạt tiền từ 60-80 triệu đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động tuyển sinh, tổ chức đào tạo trong thời gian bị đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Phạt tiền đối với hành vi cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đúng tên ngành, nghề đào tạo hoặc ngành, nghề đào tạo không được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự… theo các mức phạt từ 40-150 triệu đồng đối với hành vi vi phạm tuỳ theo số lượng người học...

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 12/12/2022.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Mục Giáo dục gửi tới độc giả gợi ý những tác phẩm hay về tuổi trẻ, học đường. Đó có thể là lựa chọn phù hợp cho người yêu sách, thích khám phá cuộc sống học sinh, sinh viên xưa và nay.

ảngviênxúcphạmsinhviêncóthểbịphạtđếntriệuđồ

Xem thêm: Phát triển bản thân cùng sách

xuc pham sinh vien anh 1
đáng kinh ngạc(26)
Nếu không có sự cho phép, sẽ không được sao chép:>Sự trỗi dậy của Samurai » 澳博app